Who is He?

Baznīcu nakts
Sieviešu koris Līga  •  Maija Feldmane, Ilona Eglīte
Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca
Ape  •  Latvia