Song of the Soul

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts Ziedu svētki
Agnese Egliņa, Dita Krenberga  •  Jānis Kurševs
Riga St. Peter's Church
Riga  •  Latvia