Sasalušais horizonts

Latviešu skaņu raksti klavierēm
Diāna Zandberga (piano)
Jelgava History and Art Museum of Ģederts Eliass
Jelgava  •  Latvia