Salutation, Northern Lights

Chór Polskiego Radia  •  Agnieszka Franków-Żelazny
Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Chamber Hall
Katowice  •  Poland