Only in Sleep

Gdańska Wiosna Chóralna 2019
Chór Kameralny „441 Hz”  •  Anna Wilczewska
kościół pw. św. Barbary
Gdańsk  •  Poland