Krustiem zvaigznes debesīs

Strautiņš, Burinieks, Lira, Maldugunis, Vivat  •  Andris Pundurs
Culture palace Ziemeļblāzma
Riga  •  Latvia