Choral music

Spevácky zbor OMNIA
OMNIA
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Spišská Nová Ves  •  Slovakia